Včlanitev

O sprejemu novih članov društva, oziroma o spremembi vrste članstva odloča, v skladu z določili Statuta Slovenskega aktuarskega društva, skupščina društva. Vsi, ki želijo postati člani društva ali želijo spremeniti vrsto članstva, morajo pred skupščino društva na Aktuarsko komisijo poslati naslednje dokumente:

  1. prošnjo za včlanitev v društvo oziroma za spremembo vrste članstva,
  2. prijavnico
  3. potrdila o izpolnjevanju pogojev za članstvo, ki so navedena v statutu društva in v Pravilniku o izpolnjevanju pogojev za pridobitev polnopravnega članstva društva.

Pridruženi član

  • Potrdilo o delovnih izkušnjah s strani delodajalca (kandidat se mora praktično in/ali znanstveno ukvarjati z aktuarsko stroko najmanj eno leto),

Polnopravni član

  • Potrdilo o delovnih izkušnjah s strani delodajalca (kandidat se mora praktično in/ali znanstveno ukvarjati z aktuarsko stroko najmanj tri leta),
  • Potrdila o pridobljenih znanjih, ki so predpisana s strani Groupe Consultatif in IAA za pridobitev naziva polnopravni član.

Omenjene dokumente pošljite vsaj teden dni pred skupščino društva na elektronski naslov: …