Aktuarski poklic

O AKTUARSKEM POKLICU

Aktuarji so strokovnjaki z dobrim znanjem in izobrazbo iz matematičnih in statističnih ved, ki znajo ovrednotiti finančne učinke tveganj in negotovosti. Največ jih je zaposlenih v zavarovalnicah in ostalih finančnih inštitucijah, ki imajo potrebo po kompleksnem matematičnem vrednotenju svojih poslov.

Aktuarji modelirajo bodoče scenarije in vrednotijo njihove učinke z namenom, da minimizirajo izgubo, ki bi jo utrpeli v primeru realizacije neugodnih scenarijev. Nekateri dogodki so neizbežni (smrt posameznika), drugi so zelo verjetni (naravne nesreče), nekatere pa je težje predvideti (recesija).  V veliko pomoč je, če je njihov vpliv finančno ovrednoten in vnaprej znan.

Tveganja v podjetjih vplivajo na obe strani bilance stanja, zato terjajo upravljanje s sredstvi in obveznostmi. Poglobljeno analitično znanje je nujen pogoj, da bi tveganja lahko obvladovali, prav tako pomembno pa je tudi poznavanje in razumevanje človeškega obnašanja. Aktuar je človek, ki se ukvarja s temi problemi.
Na ameriški internetni strani CareerCast je bila leta 2016 objavljena študija, ki je poklic aktuarja uvrstila na prvo mesto. Študija je za rangiranje poklicev uporabila pet kriterijev: okolje, plača, zaposlitvene možnosti, fizična zahtevnost in stres.

Glavne smeri, kjer se aktuarji lahko specializirajo:

  • premoženjska zavarovanja
  • življenjska zavarovanja
  • pokojninska zavarovanja
  • upravljanje tveganj
  • modeliranje kapitalskih zahtev in katastrofalnih dogodkov

Zaradi specifičnih znanj se aktuarji pogosto usmerijo tudi k modeliranju finančnih naložb.

V Sloveniji nezaposlenih aktuarjev ni.

KAKO POSTATI AKTUAR?

Študij aktuarstva, s katerim bi študenti dobili polno priznana aktuarska znanja, se v Sloveniji izvaja neredno, imata pa Ekonomska fakulteta in Fakulteta za matematiko in fiziko v nekaterih svojih programih vključenih precej aktuarskih vsebin. Celovite študije aktuarstva lahko najdete v tujini.

Po slovenski zakonodaji za opravljanje aktuarske funkcije dokončan aktuarski študij ni potreben, dovolj sta znanje s področja aktuarstva in finančne matematike ter vsaj dvoletne delovne izkušnje s področja aktuarstva.

ŠALE O AKTUARJIH

Vsak spoštovanja vreden poklic ima dobro zalogo šal na svoj račun in aktuarstvo pri tem ni nobena izjema. 🙂

Kakšna je razlika med introvertiranim in ekstrovertiranim aktuarjem?
Introvertirani aktuar med pogovorom strmi v svoje noge, ekstrovertirani pa v sogovornikove.

Dva aktuarja sta šla lovit race. Oba naenkrat sta ustrelila na raco v letu. Prvi aktuar jo je zgrešil za dva metra v levo, drugi pa za dva metra v desno. Drug drugemu čestitata, saj sta raco v povprečju zadela.

Aktuar je oseba, ki bi imel raje natančno napačen rezultat kot pa približno pravilnega.

Aktuar na izletu po Koroškem. Vodič vpraša zbrane: “Ali kdo ve, kako stara je Najevska lipa?” Aktuar odgovori: “Natanko 703 leta in dva meseca.” Vodič je presenečen nad natančnim znanjem aktuarja, zato ga vpraša, kako da pozna tako natančno številko. Aktuar odgovori: “Tri leta in dva meseca nazaj sem bil nazadnje tu na izletu, eden izmed vaših vodičev pa nam je povedal, da ima lipa približno 700 let.”

Kje živijo najboljši aktuarji? Povsod po svetu znajo aktuarji zelo natančno oceniti, koliko ljudi bo umrlo na milijon prebivalcev v določenem obdobju. Samo na Siciliji pa znajo povedati tudi, kdo bo umrl in kdaj.