Dogodki

Decembrska aktuarska skupščina

Spoštovane članice in člani, vljudno vabljeni na skupščino SAD, ki bo potekala 11. decembra 2019 ob 17.00h v prostorih Zavarovalnice Triglav, Verovškova ul. 60b, Ljubljana, s predvidenim dnevnim redom: potrditev dnevnega reda in zapisnika prejšnje skupščine; poročilo o delu organov SAD v 2019; sprejem v članstvo SAD; volitve organov SAD; razno.


Spomladanski aktuarski seminar

Zadnji odmeven dogodek je bil aktuarski seminar, ki je bil organiziran v sodelovanju aktuarskega društva in Fakultete za matematiko in fiziko. Celodnevni dogodek je bil zaznamovan s številčno udeležbo, pestro mednarodno zasedbo predavateljev in dobrim odzivom študentov.