Dogodki

Marčna skupščina SAD prestavljena

Kot smo vas že obvestili po e-pošti, živa izvedba predvidene marčne skupščine ni možna. Ker je rok za oddajo letnih poročil prestavljen na konec maja 2020, je upravni odbor sklenil, da namesto izvedbe marčne skupščine na daljavo, prestavimo datum izvedbe na 

torek, 19. maja 2020, ob 16:30.

Upamo, da bo takrat možna izvedba v živo. V nasprotnem primeru nam seveda spet preostane izvedba na daljavo.

Ostanite zdravi!

P.S. Če zgornjega obvestila še niste dobili na svoj elektronski naslov, prosimo, javite, da preverimo vzrok za to.


Decembrska aktuarska skupščina

Spoštovane članice in člani, vljudno vabljeni na skupščino SAD, ki bo potekala 11. decembra 2019 ob 17.00h v prostorih Zavarovalnice Triglav, Verovškova ul. 60b, Ljubljana, s predvidenim dnevnim redom: potrditev dnevnega reda in zapisnika prejšnje skupščine; poročilo o delu organov SAD v 2019; sprejem v članstvo SAD; volitve organov SAD; razno.


Spomladanski aktuarski seminar

Zadnji odmeven dogodek je bil aktuarski seminar, ki je bil organiziran v sodelovanju aktuarskega društva in Fakultete za matematiko in fiziko. Celodnevni dogodek je bil zaznamovan s številčno udeležbo, pestro mednarodno zasedbo predavateljev in dobrim odzivom študentov.