Organi Slovenskega aktuarskega društva

STROKOVNI SVET

Predsednik: Urban Perko
Podpredsednik: Aleš Tomažin

 

UPRAVNI ODBOR

Predsednik UO 2018: Bor Harej

Podpredsednik UO 2018: Stanislav Vrtunski
Tajnik UO (generalni sekretar): Maja Benko
Član UO: Katja Vavpetič

 

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Andrej Šalamun

 

NADZORNI ODBOR

predsednik: Janko Šemrov
članica: Nataša Đukič
član: Andrej Šalamun

 

AKTUARSKA KOMISIJA

Rudi Lipovec – predsednik
Maja Benko
Niko Erker
Mateja Keržič
Vida Primožič

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

predsednik: Primož Močivnik
član: Barbara Lakner
član: Janez Komelj

 

PREDSTAVNIK DRUŠTVA V AAE IN SVETU IAA

Stanislav Vrtunski

 

PREDSTAVNIKI DRUŠTVA V KOMISIJAH IAA

izobraževanje: Maja Benko
zavarovalna zakonodaja: Maja Benko
računovodstvo: Mateja Slapar
upravljanje s tveganji: Mateja Slapar

 

PREDSTAVNIKI DRUŠTVA V KOMISIJAH AAE

zavarovanje: Pavel Gojkovič
pokojnine: David Bogataj
invest. in finančni riziki: /
splošne zadeve: /
izobraževanje: /