Organi Slovenskega aktuarskega društva

UPRAVNI ODBOR
Predsednik UO 2022: Uroš Kovač
Tajnik UO (generalni sekretar): Maja Benko
Člani UO: Katja Vavpetič, Maja Benko, Bor Harej, Stanislav Vrtunski

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Janko Šemrov
Članica: Nataša Đukič
Član: Andrej Šalamun

STROKOVNI SVET

Predsednik: Urban Perko
Podpredsednik: Aleš Tomažin

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Andrej Šalamun

AKTUARSKA KOMISIJA

Rudi Lipovec – predsednik
Maja Benko
Niko Erker
Mateja Keržič
Vida Primožič

ČASTNO RAZSODIŠČE

predsednik: Primož Močivnik
član: Barbara Lakner
član: Janez Komelj

PREDSTAVNIK DRUŠTVA V AAE IN SVETU IAA

Stanislav Vrtunski

PREDSTAVNIKI DRUŠTVA V KOMISIJAH IAA

izobraževanje: Maja Benko
zavarovalna zakonodaja: Maja Benko
računovodstvo: Mateja Slapar
upravljanje s tveganji: Mateja Slapar

PREDSTAVNIKI DRUŠTVA V KOMISIJAH AAE

zavarovanje: Pavel Gojkovič
pokojnine: David Bogataj
invest. in finančni riziki: /
splošne zadeve: /
izobraževanje: /