Akti in pravilniki društva

STATUT
Statut Slovenskega aktuarskega društva

AKTUARSKI KODEKS
Aktuarski kodeks določa strokovne in moralne standarde aktuarskega poklica, ki jih je vsak aktuar dolžan upoštevati, kadarkoli opravlja svoj poklic. Razlage posameznih določb vsebujejo pojasnila in nasvete aktuarjem

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
Disciplinski pravilnik določa disciplinske kršitve in postopek odločanja Častnega razsodišča Slovenskega aktuarskega društva v primeru izrekanja disciplinskih ukrepov članom društva, v skladu s 23. členom Statuta Slo

PRAVILNIK O ČLANARINI
Namen Pravilnika o plačevanju članarine je vpeljati jasna pravila v zvezi z plačevanjem članarine in sankcije v primeru neplačevanja članarin.

PRAVILNIK O PERMANENTNEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
Namen Pravilnika o permanentnem strokovnem izobraževanju je na različnih ravneh vpeljati stalno strokovno izobraževanje (PSI) med člane in poudarjati namen PSI z vidika razvijanja tehničnih, osebnostnih in strokovnih (poklicnih) znanj.

PRAVILNIK O DELOVANJU AKTUARSKE KOMISIJE

PRAVILNIK O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIDOBITEV POLNOPRAVNEGA ČLANSTVA DRUŠTVA